Till umu.se

Vicerektor Heidi Hansson

Heidi Hansson är vicerektor med särskilt ansvar för utbildning, internationalisering samt lika villkorsfrågor vid Umeå universitet. I uppdraget ingår även samverkan inom området.

Bild på Heidi Hansson.
Vicerektor Heidi Hansson.
Foto: Mattias Pettersson.

Heidi Hansson är professor i engelsk litteratur vid Institutionen för språkstudier.

I sin forskning har Heidi Hansson bland annat behandlat postmodern litteratur, irländska artonhundratalskvinnors skrivande och irländsk bokhistoria.

Under perioden 2002–2009 ledde hon det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Främmande Nord: Utifrånperspektiv på det nordliga rummet som berörde konst och litteratur om och från de nordliga områdena. En del av Heidi Hanssons forskning i detta sammanhang rör hur nordliga områden genusmarkeras i skönlitteratur och reselitteratur.

Heidi Hansson ingår i styrelsen för Arcum, Arktiskt centrum vid Umeå universitet, och i styrgruppen för den starka genusforskningsmiljön vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Dessutom ingår hon i flera internationella nätverk för arktiska studier och irländsk litteraturforskning.

Som vicerektor vid Umeå universitet från 1 juli 2016 är Heidi Hansson särskilt ansvarig för internationalisering och lika villkorsfrågor.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hansson, Heidi
Norberg, Cathrine

"Winter Feeds It": Cold and the Construction of Good and Evil in Susan Cooper's The Dark Is Rising
The Lion and the unicorn, 40(1): 62-80

2016

-

Hansson, Heidi

P. G. Wodehouse och Punch som författarskola

2016

-

Hansson, Heidi

The Rising as Romance: O’Reilly of the Glen by N. M. Chastel de Boinville
Moving Worlds : A Journal of Transcultural Writings, 16(1): 95-106

2016

-

Hansson, Heidi

Battles in the Garden: Emily Lawless’s A Garden Diary 1899-1900 and the Boer War

2016

-

Hansson, Heidi

Nature, education and liberty in The Book of Gilly by Emily Lawless

2016

-


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Heidi Hansson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 56 49

Mobil:  073-034 81 04

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Ledningsstöd

Rektors samordnare
Malin Larsson
Tel:  090-786 71 08

Rektor Hans Adolfsson och universitetsdirektör Caroline Sjöberg:

Sekreterare
Katarina Andersson
Tel: 090-786 63 27

Prorektor Katrine Riklund:

Sekreterare
Anna Tjernberg
Tel: 090-786 55 48

Vicerektorer Heidi Hansson och Dieter Müller och biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson:

Sekreterare
Karina Sandström
Tel: 090-786 52 02
Fax: 090-786 66 62

Besöksadress:

Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6