Vicerektor Heidi Hansson

Heidi Hansson är vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå samt lika villkorsfrågor vid Umeå universitet. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom området.

Bild på Heidi Hansson.
Vicerektor Heidi Hansson.
Foto: Mattias Pettersson.

Heidi Hansson är professor i engelsk litteratur vid Institutionen för språkstudier.

I sin forskning har Heidi Hansson bland annat behandlat postmodern litteratur, irländska artonhundratalskvinnors skrivande och irländsk bokhistoria.

Under perioden 2002–2009 ledde hon det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Främmande Nord: Utifrånperspektiv på det nordliga rummet som berörde konst och litteratur om och från de nordliga områdena. En del av Heidi Hanssons forskning i detta sammanhang rör hur nordliga områden genusmarkeras i skönlitteratur och reselitteratur. Aktuella projekt är en studie av barnlitteratur om och från Arktis och en studie av irländska kvinnors bidrag till intellektuella tidskrifter i slutet av artonhundratalet.

Heidi Hansson ingår i styrelsen för Arcum, Arktiskt centrum vid Umeå universitet, och i flera internationella nätverk för arktiska studier och irländsk litteraturforskning.

Som vicerektor vid Umeå universitet från 1 juli 2016 är Heidi Hansson särskilt ansvarig för utbildningsfrågor, internationalisering och lika villkorsfrågor. Hon leder det Utbildningsstrategiska rådet (USSR), det Strategiska rådet för lika villkor och Språkrådet vid Umeå universitet.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hansson, Heidi

The Arctic in literature and the popular imagination

2018

-

Hansson, Heidi
Ryall, Anka

Arctic modernities: the environmental, the exotic and the everyday

2017

-

Hansson, Heidi
Ryall, Anka

Introduction: environmental, exotic and everyday arctic

2017

-

Hansson, Heidi
Norberg, Cathrine

"Winter Feeds It": Cold and the Construction of Good and Evil in Susan Cooper's The Dark Is Rising
The Lion and the unicorn, 40(1): 62-80

2016

-

Hansson, Heidi

P. G. Wodehouse och Punch som författarskola

2016

-


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Heidi Hansson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 56 49

Mobil:  073-034 81 04

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Ledningsstöd rektor och universitetsdirektör:

Katarina Andersson
Tel: 090-786 63 27

Ledningsstöd prorektor, vicerektorer och biträdande universitetsdirektör:

Karina Sandström
Tel: 090-786 52 02

Ledningsstöd:

Anna Tjernberg
Tel: 090-786 55 48

Besöksadress:

Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6