Till umu.se

Vicerektor Dieter Müller

Dieter Müller är vicerektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom området.

Dieter Müller.
Vicerektor Dieter Müller.
Foto: Malin Grönborg.

Dieter Müller är professor i kulturgeografi.

Dieter Müllers forskning berör turism och regionalutveckling och mobilitet.

Han är även projektledare för en rad projekt och ordförande i International Geographical Union's Commission on Tourism, Leisure and Global Change. Dieter Müller är även ledamot i International Polar Tourism Research Network (IPTRN) och Nordic Society for Tousism and Hospitality Research (NORTHORS).

Dessutom är han ledamot i Arcums styrelse vid Umeå universitet och blev 2009 tilldelad karriärbidraget Young Researcher Award från Umeå universitet.

Dieter Müller var åren 2011–2016 dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Åberg, Kajsa G.
Müller, Dieter K.

The development of geographical differences in education levels within the Swedish tourism industry
Tourism Geographies, 20(1): 67-84

2018

-

Åberg, Kajsa G.
Müller, Dieter K.

The Development of Geographical Differences in Education Levels within Swedish Tourism
Tourism Geographies, 20(1): 67-84

2018

-

Müller, Dieter K.

Time to reconsider tourism geographies?
Tourism Geographies, 20(1): 172-174

2018

-

Viken, Arvid
Müller, Dieter K.

Tourism and indigeneity in the Arctic

2017

-

Larsson, Lars
Müller, Dieter

Coping with second home tourism: responses and strategies of private and public service providers in western Sweden
Current Issues in Tourism

2017

Hämta


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Dieter Müller
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Ledningsstöd rektor och universitetsdirektör:

Katarina Andersson
Tel: 090-786 63 27

Ledningsstöd prorektor, vicerektorer och biträdande universitetsdirektör:

Karina Sandström
Tel: 090-786 52 02

Ledningsstöd:

Anna Tjernberg
Tel: 090-786 55 48

Besöksadress:

Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6