Vicerektor Dieter Müller

Dieter Müller är vicerektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom området.

Dieter Müller.
Vicerektor Dieter Müller.
Foto: Malin Grönborg.

Dieter Müller är professor i kulturgeografi.

Dieter Müllers forskning berör turism och regionalutveckling och mobilitet.

Han är även projektledare för en rad projekt och ordförande i International Geographical Union's Commission on Tourism, Leisure and Global Change. Dieter Müller är även ledamot i International Polar Tourism Research Network (IPTRN) och Nordic Society for Tousism and Hospitality Research (NORTHORS).

Dessutom är han ledamot i Arcums styrelse vid Umeå universitet och blev 2009 tilldelad karriärbidraget Young Researcher Award från Umeå universitet.

Dieter Müller var åren 2011–2016 dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Müller, Dieter K.
Więckowski, Marek

Tourism in transitions: recovering decline, managing change

2018

-

Zhang, Jundan
Müller, Dieter

Tourism and the Sámi in transition: a discourse analysis of Swedish newspapers from 1982 to 2015
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 18(2): 163-182

2018

Hämta

Müller, Dieter K.

Tourism and transition

2018

-

Åberg, Kajsa G.
Müller, Dieter K.

The development of geographical differences in education levels within the Swedish tourism industry
Tourism Geographies, 20(S1): 67-84

2018

-

Leu, Traian
Eriksson, Madeleine
Müller, Dieter

More than just a job: exploring the meanings of tourism work among indigenous Sámi tourist entrepreneurs
Journal of Sustainable Tourism, 26(8): 1468-1482

2018

Hämta


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Dieter Müller
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Ledningsstöd rektor och universitetsdirektör:

Katarina Andersson
Tel: 090-786 63 27

Ledningsstöd prorektor, vicerektorer och biträdande universitetsdirektör:

Karina Sandström
Tel: 090-786 52 02

Ledningsstöd:

Anna Tjernberg
Tel: 090-786 55 48

Besöksadress:

Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6