Rektors rådgivare Marianne Sommarin

Sedan 1 juli 2016 är Marianne Sommarin rektors rådgivare med särskilt ansvar för forskningsinfrastruktur.

Marianne Sommarin.
Rektors rådgivare Marianne Sommarin. Foto: Elin Berge.

Marianne Sommarin var tidigare vicerektor med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet. 

Marianne Sommarin är professor i växtbiokemi. Efter studier vid Lunds universitet disputerade hon 1983 i biokemi vid Kemicentrum, Lunds universitet och påbörjade därefter postdoktorala studier vid institutionen för fysiologisk botanik, Lunds universitet.

1983-1989 tjänstgjorde hon som rådsforskningsassistent och högskolelektor vid institutionen för fysiologisk botanik i Lund, och sedan 1989 som särskild forskare och universitetslektor vid avdelningen för växtbiokemi.

Marianne Sommarin utnämndes till professor i växtbiokemi vid Lunds universitet från 1 januari 2000 och har sedan 2003 forskat på halvtid vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet.

Hennes forskning berör reglering på molekylär nivå av växters näringsupptag och också reglering av växtcellens kalciummetabolism samt de mekanismer som växter utvecklat för att känna igen och svara på omgivningsstress i form av exempelvis kyla.

Marianne Sommarin har mångårig erfarenhet av beredningsarbete av forskningsansökningar och som ledamot i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik på Vetenskapsrådet. Hon har varit studierektor för en forskarskola i växt- och skogsbioteknik som involverat doktorander och handledare vid Umeå, Uppsala, Stockholm och Lunds universitet samt SLU Umeå. Hon är nu samordnande studierektor för Umeå universitets forskarskola vid Kemiskt-biologiskt centrum, KBC.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Saavedra, Laura
Balbi, Virginia
Lerche, Jennifer; et al.

PIPKs are essential for rhizoid elongation and caulonemal cell development in the moss Physcomitrella patens
The Plant Journal, 67(4): 635-647

2011

-

Mikami, Koji
Saavedra, Laura
Hiwatashi, Yuji; et al.

A dibasic amino acid pair conserved in the activation loop directs plasma membrane localization and is necessary for activity of plant type I/II Phosphatidylinositol Phosphate Kinase
Plant Physiology, 153(3): 1004-1015

2010

-

Christensen, Anna
Svensson, Karin
Thelin, Lisa; et al.

Higher plant calreticulins have acquired specialized functions in arabidopsis
PLoS ONE, 5(6): e11342-

2010

-

Saavedra, Laura
Balbi, Virginia
Dove, Stephen K; et al.

Characterization of phosphatidylinositol phosphate kinases from the moss Physcomitrella patens: PpPIPK1 and PpPIPK2
Plant and Cell Physiology, 50(3): 595-609

2009

-

Christensen, Anna
Svensson, Karin
Persson, Staffan; et al.

Functional characterization of Arabidopsis calreticulin1a: a key alleviator of endoplasmic reticulum stress.
Plant and Cell Physiology, 49(6): 912-24

2008

-


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Marianne Sommarin
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 60 30

Kontaktformulär