Rektor Hans Adolfsson

Rektor Hans Adolfsson är universitetets myndighetschef och främste företrädare. Han svarar under universitetsstyrelsen för universitetsledningens verksamhet och för att de beslutade målen som styrelsen fattar uppnås.

Hans Adolfsson.
Hans Adolfsson. Foto: Elin Berge.

Hans Adolfsson, f. 1964, studerade kemi vid Stockholms universitet, 1985–89, och disputerade 1995 vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Därefter var han verksam som post doc vid the Scripps Research Institute i La Jolla, USA, åren 1996–1998. Efter post doc-perioden anställdes han som forskarassistent vid Stockholms universitet och 2007 fick han en professur i metallorganisk kemi vid samma lärosäte.

Hans Adolfsson har varit studierektor i organisk kemi, ledamot i den naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning, samt i kemiska sektionsberedningen vid Stockholms universitet. År 2009 valdes han in i den naturvetenskapliga fakultetsnämnden och året efter valdes han till sektionsdekan i kemi. 2013–2016 var han prorektor vid Stockholms universitet och sedan den 1 juli 2016 är han rektor vid Umeå universitet.

Rektor utses av regeringen efter förslag av universitetsstyrelsen för en period av sex år. Hans Adolfsson tillträdde 1 juli 2016.

Akademiska meriter

  • Professor i metallorganisk kemi (2007)
  • Docent, organisk kemi (2002)
  • PhD, organisk kemi (1995)
  • BS, kemi (1989) 

Ledningsmeriter

  • Prorektor, Stockholms universitet (2013–)
  • Sektionsdekan, Kemiska sektionen, Stockholms universitet (2010–2013)

Läs mer om Hans Adolfsson

Hans Adolfssons installationstal från Årshögtiden 2016
Hans Adolfsson förordas som ny rektor för Umeå universitet
Hans Adolfsson blir ny rektor vid Umeå universitet
Bred representation i den nya universitetsledningen


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Hans Adolfsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 53 50

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Ledningsstöd rektor och universitetsdirektör:

Katarina Andersson
Tel: 090-786 63 27

Ledningsstöd prorektor, vicerektorer och biträdande universitetsdirektör:

Karina Sandström
Tel: 090-786 52 02

Ledningsstöd:

Anna Tjernberg
Tel: 090-786 55 48

Besöksadress:

Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6