Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson

Per Ragnarsson är biträdande universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Per Ragnarsson.
Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson. Foto: Mattias Pettersson.

Per Ragnarsson är även budgetchef och enhetschef för Planeringsenheten. I arbetet som budgetchef arbetar Per Ragnarsson med övergripande ekonomifrågor, bl.a. inom budget och resursfördelning, ekonomiuppföljning samt kalkyler.

Den biträdande universitetsdirektören ingår i universitetsledningen.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Per Ragnarsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 55 86

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Ledningsstöd rektor och universitetsdirektör:

Katarina Andersson
Tel: 090-786 63 27

Ledningsstöd prorektor, vicerektorer och biträdande universitetsdirektör:

Karina Sandström
Tel: 090-786 52 02

Ledningsstöd:

Anna Tjernberg
Tel: 090-786 55 48

Besöksadress:

Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6