Till umu.se

Universitetsdirektör Caroline Sjöberg

Caroline Sjöberg är sedan den 1 juni 2014 universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Caroline Sjöberg.
Universitetsdirektör Caroline Sjöberg. Foto: Mattias Pettersson.

Caroline Sjöberg har tidigare arbetat som myndighetschef för Verket för högskoleservice, varit vice universitetsdirektör vid SLU samt personaldirektör vid Uppsala universitet. Hon har närmast varit knuten till The Leadership Foundation for Higher Education i London.

Universitetsdirektören är den högsta administrativa chefen vid Umeå universitet och leder universitetets hela verksamhetsstöd. Caroline har även det övergripande ansvaret för myndighetsfrågor och kontakter mot departement. Universitetsdirektören rapporterar direkt till rektor och ingår i universitetsledningen.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Caroline Sjöberg
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 62 00

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Ledningsstöd

Rektors samordnare
Malin Larsson
Tel:  090-786 71 08

Rektor Hans Adolfsson och universitetsdirektör Caroline Sjöberg:

Sekreterare
Katarina Andersson
Tel: 090-786 63 27

Prorektor Katrine Riklund:

Sekreterare
Anna Tjernberg
Tel: 090-786 55 48

Vicerektorer Heidi Hansson och Dieter Müller och biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson:

Sekreterare
Karina Sandström
Tel: 090-786 52 02
Fax: 090-786 66 62

Besöksadress:

Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6