Till umu.se

Universitetsstyrelsens protokoll 2002-2011

Kontakta universitetsarkivarie eller registrator vid universitetsledningens kansli för utfående av bilagor till beslut eller protokoll från universitetsstyrelsen perioden 1965-2001.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Akademisekreterare
Daniel Andersson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Tel:  090-786 99 11

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Registrator
901 87 Umeå 

Tel:  090-7865346

Kontaktformulär