Sophia Hober

Sophia Hober är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30.

Professor i molekylär bioteknik och tidigare dekanus på KTH. Hennes nuvarande forskningsgrupp inriktar sig på att utveckla system för proteinrening och proteindetektion genom att skräddarsy små proteiner för olika specifika ändamål. Sophia Hober är ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och hon har suttit i regeringens forskningsberedning (2007-2009). Sophia Hober är mycket engagerad i Kungliga Tekniska högskolans teknikfestival Tekla som riktar sig till tjejer mellan 11 och 18 år med syftet att lyfta fram kvinnliga förebilder inom teknik samt att på sikt öka rekryteringen av kvinnor till tekniska utbildningar.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion