Olle Stendahl

Olle Stendahl är ledamot i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Olle Stendahl har varit ledamot i styrelsen sedan 2016-05-01.

Olle Stendahl.
Styrelseledamot Olle Stendahl. Foto: Mattias Pettersson

Olle Stendahl är professor emeritus i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet. Han har forskat bland annat om sambandet mellan mikrobiell patogenes och kroppens naturliga immunförsvar ("innate immunity") med fokus på hur tuberkulos utvecklas.

Olle Stendahl är Oordförande i Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion