Marie Wiberg

Marie Wiberg är första gruppsuppleant som lärarnas företrädare i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet. Hon har varit företrädare i styrelsen sedan 2016-01-01.

Marie Wiberg.
Lärarföreträdare Marie Wiberg. Foto: Mattias Pettersson

Marie Wiberg är professor i statistik med inriktning mot psykometri vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Marie Wiberg forskar på att utveckla statistiska metoder som är lämpliga för storskaliga kunskapsprov som ges vid upprepade tillfällen. En stor del av forskningen har fokuserat på ekvivalering, det vill säga de statistiska metoder som används för att bestämma vilka provpoäng på två olika provversioner som är jämförbara.

Marie Wiberg är ledamot av Sveriges unga akademi samt ledamot i regionala etikprövningsnämnden i Umeå.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion