Ledamöter

Universitetsstyrelsen består av företrädare för verksamheten, näringsliv och samhälle, lärarna samt studenterna. I styrelsen ingår även rektor som självskriven ledamot. Studenternas mandatperiod är ett år och de övrigas, förutom rektors, tre år. Rektor utses av regeringen för normalt sex år.

Universitetsstyrelsen vid Umeå universitet 2017-2020.
Universitetsstyrelsen vid Umeå universitet för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30. Foto: Mattias Pettersson

Företrädare för näringsliv och samhälle (utsedda av regeringen) för perioden 2017-05-01 – 2020-04-30

Ordförande Chris Heister
Vice ordförande Lars Lustig, länsråd

Barbara Cannon, professor
Lars Stenlund, filosofie doktor, vd Vitec
Mohammad Fazlhashemi, professor
Olle Stendahl, professor
Sara Öhrvall, konsult
Sophia Hober, professor

Rektor

Hans Adolfsson, professor, rektor

Företrädare för lärarna

Kristin Palmqvist, professor
Christer Nordlund, professor
Lars Nyberg, professor

Gruppsuppleanter:

Första gruppsuppleant - professor Marie Wiberg
Andra gruppsuppleant - professor Christina Lindén

Företrädare för studenterna

Daniel Lindblom, student, Umeå studentkår
Stina Alm, student, Umeå medicinska studentkår
Amanda Vikström, student, Umeå naturvetar- och teknologkår

Gruppsuppleant:

Erik Steinwall, student, Umeå naturvetar- och teknologkår

Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)

Christina Stoltz, serviceassistent , SEKO
Barbro Biström, universitetsadjunkt, SACO
Maria Persson, examenshandläggare, OFR

Ersättare:
Siv Sjödin, SEKO
Håkan Lindkvist, universitetslektor, SACO
Mats-Åke Moritz Lundkvist , OFR

Övriga 

Prorektor, professor Katrine Riklund
Universitetsdirektör, Caroline Sjöberg (huvudföredragande)
Akademisekreterare, Daniel Andersson


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion