Umeå universitets förtjänstmedalj

Umeå universitets förtjänstmedalj är universitetets finaste utmärkelse och delas vart tredje år ut till personer har som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet. Medaljen har delats ut vid 20 tillfällen mellan åren 1985-2016.

Umeå universitets förtjänstmedalj delas vart tredje år ut till personer har som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet. Medaljen har delats ut vid 20 tillfällen mellan åren 1985-2016. Med anledning av att universitetet firade 50 år 2015 beslutade universitetsstyrelsen om en extra utdelning under året. Detta för att särskilt uppmärksamma person/er som betytt särskilt mycket för universitetet genom åren. År 2016 sker åter en ordinarie utdelning av medaljen.

Mottagare av medaljen kan såväl vara anställd vid universitetet som extern respektive vara i aktiv förvärvsålder eller pensionerad/emeriterad. Förtjänstmedaljen delas ut vid universitetets årshögtid av universitetsstyrelsen ordförande.

Fakultetsnämnder och Lärarhögskolan, fackliga huvudorganisationer respektive studentkårer vid Umeå universitet äger rätt att föreslå mottagare av förtjänstmedaljen. En kommitté bestående av universitetsstyrelsens ordförande, en av lärarrepresentanterna och en av studentrepresentanterna kommer därefter föreslå universitetsstyrelsen en mottagare av medaljen på basis av de nomineringar som inkommit. Beslut om utseende fattas formellt vid universitetsstyrelsens sammanträde i februari.

Handläggningsordning förtjänstmedaljen


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Medaljen

Bild: Daniel Andersson

Kontaktinformation

Utredare
Åsa Rudehäll/Anders Steinwall
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Kontaktformulär

Tidigare mottagare

1985

Odontologie doktorn Ingrid Brynolf
F d stadsbibliotekarien Sven-Ola Hellmér
F d universitetsrektorn Lars-Gunnar Larsson
F d statsrådet Gösta Skoglund
F d landsarkivarien Gunnar Westin

1990

F d statsrådet och f d landshövdingen Ragnar Edenman
Dåvarande landshövdingen Sven Johansson
Direktören Carl Kempe
F d statsrådet och f d generaldirektören Sven Moberg

1992

Dåvarande rektorn Lars Beckman
Dåvarande universitetsdirektören Dan Brändström

1999

Universitetskanslern och f d rektorn Sigbrit Franke

2003

Professorn Gunnar Öqvist

2010

Dåvarande rektorn Göran Sandberg

2013

Professorn Lars Hjalmar Lindholm
Professorn Hans Wolf-Watz

2015 (extra utdelning)

Professorn Bengt Palmgren
Professorn Bernt Eric Uhlin

2016

Professor emerita och fd rektorn Lena Gustafsson
Professor Britta Lundgren