Till umu.se

Prorektor Katrine Riklund

Prorektor Katrine Riklund är rektors ställföreträdare samt ansvarig för forskning och forskarutbildning inom medicin samt naturvetenskap och teknik. I uppdraget ingår även samverkan inom området. Prorektor utses av universitetsstyrelsen. Katrine Riklund har utsetts för en sexårsperiod med start 1 juli 2016.

Katrine Åhlström Riklund.
Prorektor Katrine Riklund. Foto: Wilke.

Katrine Riklund är professor i diagnostisk radiologi vid Umeå universitet.

Hon har tidigare varit vice dekan och programdirektör för Läkarprogrammet på Medicinska fakulteten.

Därutöver har hon haft en rad universitetsuppdrag i styrgrupper och projektgrupper samt suttit som ledamot i flera råd och grupper, bland annat Utbildningsstrategiska rådet, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning och styrgruppen för interaktiva, kreativa miljöer.

Läs mer om Katrine Riklund

Enigt förslag på prorektor vid Umeå universitet

Bred representation i den nya universitetsledningen

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Jonasson, Lars
Nyberg, Lars
Kramer, Arthur; et al.

Aerobic Exercise Intervention, CognitivePerformance, and Brain Structure: results from the Physical Influences on Brain in Aging (PHIBRA) Study
Frontiers in Aging Neuroscience, 8: 1-15

2017

Hämta

Jonasson, Lars
Axelsson, Jan
Riklund, Katrine; et al.

Simulating effects of brain atrophy in longitudinal PET imaging with an anthropomorphic brain phantom
Physics in Medicine and Biology, 62(13): 5213-5227

2017

-

Rosenblatt, Robert
Johansson, Markus
Alamdari, Farhood; et al.

Sentinel node detection in muscle-invasive urothelial bladder cancer is feasible after neoadjuvant chemotherapy in all pT stages, a prospective multicenter report
World journal of urology, 35(6): 921-927

2017

Hämta

Sherif, Amir
Rosenblatt, Robert
Johansson, Markus; et al.

Sentinel node detection in muscle invasive urothelial bladder cancer is feasible after neoadjuvant chemotherapy in all pT-stages
Scandinavian journal of urology, 51: 37-37

2017

-

Mints, Michael
Krantz, David
Johansson, Markus; et al.

Individual immunoproteomics identifies il-16 processing in tregs as a factor in bladder cancer tumour immunity
Scandinavian journal of urology, 51: 36-37

2017

-


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Katrine Riklund
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Ledningsstöd

Rektors samordnare
Malin Larsson
Tel:  090-786 71 08

Rektor Hans Adolfsson och universitetsdirektör Caroline Sjöberg:

Sekreterare
Katarina Andersson
Tel: 090-786 63 27

Prorektor Katrine Riklund:

Sekreterare
Anna Tjernberg
Tel: 090-786 55 48

Vicerektorer Heidi Hansson och Dieter Müller och biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson:

Sekreterare
Karina Sandström
Tel: 090-786 52 02
Fax: 090-786 66 62

Besöksadress:

Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6