Vicerektor Dieter Müller är ansvarig för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet.

Hans Adolfsson, rektor

Universitetsrektor

Universitetsledningen

Universitetsrektor Hans Adolfsson
Prorektor Katrine Riklund
Vicerektor Dieter Müller
Heidi Hansson
Universitetsdirektör Caroline Sjöberg
Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson

Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation