Aktuella remissvar från Umeå universitet

Nedan återfinner du en del av de yttranden som Umeå universitet har lämnat in.

2017

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (U2017/01213/UH) 

 Vinnovas rapport Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle (N2017/00055/IFK) 

Den Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1 

 Promemorian En ny organisation för etikprövning av forskning (Ds 2016:46) 

2016

Rapporten "Research quality evaluation i Sweden - FOKUS" rörande modell för resursfördelning 
Ledningsutredningen - Betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor (U2015:92)

Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29)

Du kan också hitta tidigare yttranden i arkivet över yttranden.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Utredare
Åsa Rudehäll/Anders Steinwall
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Kontaktformulär