Strategiskt samarbete mellan Umeå och Linköpings universitet

Umeå universitet och Linköpings universitet har inlett ett samarbete för att utveckla verksamheten vid respektive universitet och för att förstärka universitetens positioner på den nationella och internationella arenan.

Det här är ett unikt samarbete som inte bygger på geografisk närhet utan tar sin utgångspunkt i en samsyn på viktiga utbildnings- och forskningspolitiska frågor. Det är två universitet som båda har mycket höga ambitioner och som på viktiga områden kompletterar varandra.

Båda universiteten liknar varandra och har samma syn på den framtida utvecklingen i många frågor.

Tillsammans har Linköpings och Umeå universitet erhållit fyra av åtta utdelade utmärkelser för Framstående utbildningsmiljö.

Bedömning av examensarbeten och kvalitetssäkring av examination, utveckling av masterprogram, granskning av forskningsansökningar, stöd vid utredningar om misstänkt forskningsfusk, lärarutbyte, ledningsutveckling och kommersialisering. Det är några av de konkreta punkter som de båda universiteten vill utveckla samarbete kring.

En styrgrupp med fem personer från varje universitet kommer att svara för samordningen av det gemensamma arbetet. Detta kommer att bedrivas inom följande sex områden :

- Utbildning
- Forskning
- Kompetensutveckling av lärare
- Ledarutveckling
- Administrativ utveckling
- Externa relationer

LiU och Umeå universitet har en lång rad likheter. Universiteten är jämngamla, har ungefär lika många studenter och anställda, jämförbar ekonomisk omsättning samt i huvudsak likartad struktur avseende utbildningsutbud och forskningsinriktningar.

En gemensam webbsida har skapats för samarbetet där akutell information finns samlad.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktpersoner

Akademisekreterare Daniel Andersson
Umeå universitet
Tel: 090-786 99 11

Biträdande universitetsdirektör Mats Arwidson
Linköpings universitet
Tel 013-28 16 33