Till umu.se

Aktuellt från universitetsledningen

Här på sidan och i vänster menyn hittar du beslut av rektor, yttranden från universitetsledningen, dokument och annan information.

Nyheter från universitetsledningen

Stora outnyttjade medel vid statliga lärosäten

2017-11-29
Statliga universitet och högskolor sparar för mycket av anslag och andra överskott. Det konstaterar Riksrevisionen som anser att resursutnyttjandet är ineffektivt. Umeå universitet ligger dock bra till i granskningen.

”Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter”

2017-04-22
"Vi har ett ansvar att se till att faktabaserad kunskap ligger till grund för utvecklingen av vårt samhälle". Det skriver bland andra Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet i en debattartikel i SVT Opinion i samband med March for Science.

Dieter Müller i Curie:
Forskningsproppen är egentligen en kritik av dagens forskningssystem

2017-03-21
"New Public Management är ett resultat av en offentlig misstro till sektorns – och i förlängningen den enskilde forskarens – förmåga att hantera resurser ansvarsfullt." Det menar Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet i en debattartikel i ti...

Umeå universitet slutar investera i fossila bränslen

2017-03-13
Umeå universitet avslutar alla sina investeringar exempelvis i fonder och aktier i företag som utvinner, förädlar eller distribuerar kol, olja eller gas, så kallade fossila bränslen.

Umeå universitet får återigen toppbetyg av internationella studenter

2017-02-14
Resultatet av 2016 års International Student Barometer (ISB) talar sitt tydliga språk – Umeå universitet får återigen toppbetyg av internationella studenter. ISB är en enkät som mäter hur nöjda studenter är med sina studier vid universitetet och vard...

Fler ledningsrelaterade nyheter


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Rektors samordnare

Malin Larsson
Tel: 090-786 71 08

Ledningsstöd

Rektor och universitetsdirektör

Katarina Andersson
Tel: 090-786 63 27

Ledningsstöd

Prorektor

Anna Tjernberg
Tel: 090-786 55 48

Ledningsstöd

Vicerektorer och biträdande universitetsdirektör:

Karina Sandström
Tel: 090-786 52 02

Besöksadress:

Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6