Till umu.se

Universitetsledning

Universitetsledningen består av rektor, prorektor, vicerektorer, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör.

Rektor utses av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen. Rektor är universitetets högsta chef och främsta företrädare. Rektor ansvarar bl.a. för att de mål som universitetsstyrelsen beslutar om uppnås. Umeå universitets rektor från 1 juli 2016 är Hans Adolfsson. Rektor utser i sin tur vicerektorerna.
Läs mer om Hans Adolfsson

Prorektor utses av universitetsstyrelsen för högst sex år. Katrine Riklund är prorektor och rektors ställföreträdare samt ansvarig för forskning och forskarutbildning inom medicin samt naturvetenskap och teknik. I uppdraget ingår även samverkan inom området.
Läs mer om Katrine Riklund

Vicerektor för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora Dieter Müller.  I uppdraget ingår även samverkan inom området.
Läs mer om Dieter Müller

Vicerektor för internationalisering samt lika villkorsfrågor Heidi Hansson. I uppdraget ingår även samverkan inom området.
Läs mer om Heidi Hansson

Vicerektor för utbildningsfrågor Anders Fällström. I uppdraget ingår även samverkan inom området.
Läs mer om Anders Fällström

Universitetsdirektör Caroline Sjöberg
Läs mer om Caroline Sjöberg

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson
Läs mer om Per Ragnarsson

Utöver universitetsledningen finns ytterligare en roll till ledningens förfogande:

Rektors rådgivare forskningsinfrastruktur

Marianne Sommarin är rektors rådgivare med särskilt ansvar för forskningsinfrastruktur. Hon är även professor i växtbiokemi och tidigare vicerektor med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå.
Läs mer om Marianne Sommarin

Nyheter från universitetsledningen

Dieter Müller i Curie:
Forskningsproppen är egentligen en kritik av dagens forskningssystem

2017-03-21
"New Public Management är ett resultat av en offentlig misstro till sektorns – och i förlängningen den enskilde forskarens – förmåga att hantera resurser ansvarsfullt."
Det menar Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet i en debattartikel i tidningen Curie.

Umeå universitet slutar investera i fossila bränslen

2017-03-13
Umeå universitet avslutar alla sina investeringar exempelvis i fonder och aktier i företag som utvinner, förädlar eller distribuerar kol, olja eller gas, så kallade fossila bränslen.

Umeå universitet får återigen toppbetyg av internationella studenter

2017-02-14
Resultatet av 2016 års International Student Barometer (ISB) talar sitt tydliga språk – Umeå universitet får återigen toppbetyg av internationella studenter. ISB är en enkät som mäter hur nöjda studenter är med sina studier vid universitetet och vardagslivet i staden de studerar i.  

Arktisk kunskapsspridning på Kunskapsnoden

2017-02-09
Kunskapsnoden är en av universitetets mötesplatser för dialog och samverkan. När evenemanget arrangerades för tjugonde året i rad den 8 februari gick det under titeln Arktis i Sverige – Sverige i Arktis. Forskare från Umeå universitet lyfte viktiga frågor gällande klimatutmaningar, sociala frågor, u...

Nominera till Lärarhögskolans pedagogiska pris

2017-01-12
Nu kan du nominera lärare som du tycker har gjort en särskilt god insats i en utbildning inom Lärarhögskolan. Lärarhögskolans pedagogiska pris delas ut vid universitetets vårpromotion den 20 maj 2017. Både studenter och anställda liksom medverkande skolor i exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, ...


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Samverkanshuset

Bild: Michael Nordvall

Kontaktinformation

Ledningsstöd

Rektors samordnare
Malin Larsson
Tel:  090-786 71 08

Rektor Hans Adolfsson och universitetsdirektör Caroline Sjöberg:

Sekreterare
Katarina Andersson
Tel: 090-786 63 27

Prorektor Katrine Riklund och vicerektor Anders Fällström:

Sekreterare
Anna Tjernberg
Tel: 090-786 55 48

Vicerektorer Heidi Hansson och Dieter Müller och biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson:

Sekreterare
Karina Sandström
Tel: 090-786 52 02
Fax: 090-786 66 62

Besöksadress:

Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6