Till umu.se

Universitetsledning

Universitetsledningen består av rektor, prorektor, vicerektorer, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör.

Rektor utses av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen. Rektor är universitetets högsta chef och främsta företrädare. Rektor ansvarar bl.a. för att de mål som universitetsstyrelsen beslutar om uppnås. Umeå universitets rektor från 1 juli 2016 är Hans Adolfsson. Rektor utser i sin tur vicerektorerna.
Läs mer om Hans Adolfsson

Prorektor utses av universitetsstyrelsen för högst sex år. Katrine Riklund är prorektor och rektors ställföreträdare samt ansvarig för forskning och forskarutbildning inom medicin samt naturvetenskap och teknik. I uppdraget ingår även samverkan inom området.
Läs mer om Katrine Riklund

Vicerektor för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora Dieter Müller.  I uppdraget ingår även samverkan inom området.
Läs mer om Dieter Müller

Vicerektor för internationalisering samt lika villkorsfrågor Heidi Hansson. I uppdraget ingår även samverkan inom området.
Läs mer om Heidi Hansson

Vicerektor för utbildningsfrågor Anders Fällström. I uppdraget ingår även samverkan inom området.
Läs mer om Anders Fällström

Universitetsdirektör Caroline Sjöberg
Läs mer om Caroline Sjöberg

Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson
Läs mer om Per Ragnarsson

Utöver universitetsledningen finns ytterligare två tjänster till ledningens förfogande:

Förlängt förordnande inom samverkan

Agneta Marell, professor i företagsekonomi och vicerektor med ansvar för samverkan och innovation har fått förlängt förordnande till sista oktober 2016.
Läs mer om Agneta Marell

Rektors rådgivare forskningsinfrastruktur

Marianne Sommarin är rektors rådgivare med särskilt ansvar för forskningsinfrastruktur. Hon är även professor i växtbiokemi och tidigare vicerektor med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå.
Läs mer om Marianne Sommarin

Nyheter från universitetsledningen

Prioritering av klimat och hälsa i forskningspropositionen

2016-11-29
Ökade basanslag till universitet och högskolor, satsningar på forskning kopplad till globala samhällsutmaningar, och ökade resurser för att stärka Sveriges innovationsförmåga. Det är tre hörnstenar i den forskningspolitiska proposition som regeringen har lämnat till riksdagen.

Starkt söktryck till Umeå universitet inför våren 2017

2016-10-24
Umeå universitet kommer på en tredjeplats i landet när det gäller söktryck till program och kurser vid landets lärosäten inför vårterminen 2017. Det visar siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Forskning och utbildning tar Sliperiet i besittning

2016-07-25
Sedan Sliperiet invigdes hösten 2014 har den gamla industrilokalen på Konstnärligt campus fyllts av projekt och aktiviteter med innovation och gränsöverskridande möten som gemensamma nämnare. Bland allt som pågår märks särskilt några spirande samarbeten med stora industriföretag.

Nya rektorn kör med öppna kort

2016-07-01
För kemisten Hans Adolfsson är öppenhet och samarbete lika mycket en livsfilosofi som en del av en vetenskaplig metod. När campus går ner i sommardvala i juli gör han sina första dagar på jobbet som Umeå universitets nya rektor.

Almedalen 2016 – skog, demens, energi, hälsa, skola och forskning

2016-06-27
Almedalsveckan är en av Sveriges största politiska mötesplatser. Från Umeå universitet delar ett gäng forskare och lärare med sig av sina kunskaper i olika arrangemang. Även tillträdande duon rektor Hans Adolfsson och prorektor Katrine Åhlström Riklund kommer att finnas på plats.


Sidansvarig: Daniel Andersson
2016-09-15

Utskriftsversion

Samverkanshuset

Bild: Michael Nordvall

Kontaktinformation

Ledningsstöd

Rektors samordnare
Malin Larsson
Tel:  090-786 71 08

Rektor Hans Adolfsson och universitetsdirektör Caroline Sjöberg:

Sekreterare
Katarina Andersson
Tel: 090-786 63 27

Prorektor Katrine Riklund och vicerektor Anders Fällström:

Sekreterare
Anna Tjernberg
Tel: 090-786 55 48

Vicerektorer Heidi Hansson och Dieter Müller och biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson:

Sekreterare
Karina Sandström
Tel: 090-786 52 02
Fax: 090-786 66 62

Besöksadress:

Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6